Yukalic Cadmium Naphtenate/Octoate

Yukalic Cadmium mempunyai aplikasi utama sebagai paint & varnish drier.